Triết lý

HH+ Architects đang cố gắng tạo ra những kiến trúc mới mẻ, yên tĩnh, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nhưng vẫn có quy mô con người.

Các dự án của chúng tôi đều lấy cảm hứng và liên quan chặt chẽ đến thiên nhiên. Cấu trúc, vật liệu và công nghệ được sử dụng để thể hiện sự chuyển đổi liền mạch nhất có thể giữa bên trong và bên ngoài. Các thiết kế được nghiên cứu cụ thể đối với từng địa điểm và những người sử dụng nó, có cân nhắc đến việc tích hợp và bảo tồn môi trường tự nhiên xung quanh.

Sử dụng rộng rãi các công nghệ thiết kế bền vững và các nguyên tắc thiết kế thụ động lẫn chủ động cho tất cả các quyết định thiết kế với mục đích tạo ra kiến trúc trường tồn, vượt thời gian.

Cuối cùng, để tạo nên một ngôi nhà, một nơi cư trú hạnh phúc, chúng tôi tin rằng toàn bộ quá trình thực hiện dự án và quá trình thiết kế phải vui vẻ!